פעילות המשרד

המשרד מספק מגוון שירותים משפטיים בתחום המסחרי-אזרחי, כולל ייצוג בבתי המשפט השונים בכל הערכאות, בהליכי בוררות ובמתן יעוץ משפטי מקיף ומקצועי בכל תחומי המקרקעין, לרבות ייצוג בעסקאות נדל"ן, בהליכי תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין, ובייעוץ משפטי צמוד לייזום פרויקטים בנדל"ן בארץ ובחו"ל, בכל השלבים, תוך שימת דגש על מתן מענה מהיר ומקצועי ללקוח.

 תחום הנדל"ן בישראל:

 כללי:

בתחום המקרקעין וליווי עסקאות נדל"ן צבר המשרד ניסיון רב ומוכח במתן שירות משפטי מקצועי וצמוד ליזמים ולחברות בניה, כולל יעוץ משפטי לפעולות של תכנון ורישוי בניה, הליכי שינוי יעוד והשבחה של מקרקעין, ייצוג בדיונים ברשויות המקומיות ובועדות התכנון השונות, ייצוג בעתירות מנהליות ובתביעות לפיצויים בגין נזקי תכנון, הפקעות ועוד.

למשרד ניסיון רב בניהול מו"מ יצירתיים, תוך שמירה קפדנית על האינטרסים של הלקוח, ניסיון מקיף בעריכה של כל סוגי החוזים בתחום הנדל"ן, ניסיון בייצוג של גופים שונים בהתקשרויות בהסכמי פיתוח עירוניים, בהסכמי רכישה, מכירה ושכירות של מקרקעין, בהסכמי שיתוף, בהסכמי קומבינציה, בארגון וניהול של קבוצות רכישה, במגוון החוזים הנוגעים לתכנון בניה, ביצוע בניה, מימון ושיווק של פרויקטים בנדל"ן, לרבות הסכמי ליווי פיננסי, הסכמי ביצוע בניה, הסכמי תכנון אדריכלי, הסכמי תכנון יועצים, הסכמי שיווק, הסכמי תיווך ועוד.

המשרד מתמחה בטיפול בכל הליכי הרישום השונים, לרבות העברה ורישום זכויות ברשות מקרקעי ישראל (לשעבר מינהל מקרקעי ישראל), בלשכות רישום המקרקעין השונות, בחברות משכנות, ובכלל זאת בעריכה ורישום של הסכמי שיתוף, רישום בתים משותפים, תיקון צווי רישום בתים משותפים ועוד.

למשרד ניסיון עשיר במתן ייעוץ משפטי שוטף לפרויקטים בתחומי המגורים והנכסים המניבים, ובהליכי רישום קבלנים.

בשנים 2007 – 2009 דורג המשרד במגזין דן אנד ברדסטריט ישראל בין המשרדים המובילים בתחום דיני המקרקעין, התכנון והבניה, וזאת בזכות היקף פעילותו של המשרד בתחום המקרקעין במהלך שנים אלה.

התחדשות עירונית (פינוי בינוי ועיבוי) ותמ"א- 38:

המשרד מתמחה ביעוץ וליווי משפטי של פרויקטים להתחדשות עירונית, פינוי ובינוי ועיבוי מבנים קיימים, ובעל ניסיון רב במתן יעוץ ושירות משפטי לפרויקטים של חיזוק מבנים לפי תמ"א- 38 (תוכנית מתאר ארצית לחיזוק מבנים קיימים בפני רעידות אדמה), הן בייצוג של יזמים והן ביצוג של בעלי הנכסים.

מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה ומס רכוש):

המשרד מתמחה ביצוג וביעוץ משפטי בתחום מיסוי מקרקעין (מס שבח, מס רכישה ומס רכוש), לרבות ייצוג בהליכי השגה וערר.

רשויות מקומיות ומיסוי מוניציפאלי (ארנונה, היטלי פיתוח, היטל השבחה ותביעות פיצויים):

המשרד בעל ניסיון רב בייצוג של גופים שונים בתחום המיסוי המוניציפאלי, לרבות ארנונה, היטלי פיתוח (ביוב ותיעול, הנחת צינורות, סלילה ומדרכות וכיו"ב), היטל השבחה, וכן ניסיון רב של ייצוג בהליכים משפטיים לפיצוי בגין נזקי תכנון, תביעות לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה ותביעות פיצויים בגין הפקעה של מקרקעין, לרבות ניהול הליכי ערר ועתירות מנהליות.

המשרד ניהל בעבר הליך משפטי כנגד עיריית נהריה להשבת ארנונה ששולמה ביתר, אשר הוכרע בבית המשפט העליון ובמסגרתו נקבעה הלכה חדשה (הלכת "קזס"), לפיה בעל נכס זכאי להגיש תביעה להשבה של ארנונה אותה שילם ביתר.

תכנון ובניה:

המשרד מתמחה ביעוץ משפטי וביצוג במסגרת הליכים שונים על פי חוק התכנון והבנייה ובפני הועדות השונות לתכנון ובניה, לרבות בהליכי רישוי בניה (מתן היתרי בניה), התנגדויות להיתרים, עררים וכיו"ב, וכן בהליכים הנוגעים לתוכניות בניין עיר ושינוי ייעוד מקרקעין, לרבות יצוג בהתנגדויות, בעררים ובעתירות מנהליות, בתביעות לפיצויים לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה, בעררים על חיובים בהיטל השבחה ועוד.

 אגודות שיתופיות:

למשרד ניסיון רב ביצוג משפטי של גופים שונים בעסקאות נדל"ן במגזר החקלאי, לרבות בהרחבות של מושבים, ייצוג במכירה ורכישה של מגרשים, משקי עזר ונחלות במושבים.

המשרד ליווה בעבר את פרויקט ההרחבה של מושב אלוני אבא, החל משלבי התכנון, התקשרות בהסכם פיתוח עם המועצה האזורית, שיווק מגרשים בהרחבה, טיפול בהסדרת חובות המושב, וכלה בשלבי הרישוי והבניה במגרשים.

 ייצוג חברות תשתית:

 למשרד ניסיון רב בייצוג משפטי של חברות בתחום התשתיות, לרבות הגשת מכרזים, ניהול מו"מ, התקשרות מול רשויות מקומיות וכיוצ"ב.

פעילות המשרד בחו"ל בתחום הנדל"ן:

המשרד בעל ניסיון מגוון בייעוץ וייצוג בעסקאות נדל"ן בחו"ל והיה פעיל בייזום של פרויקטים שונים בהונגריה, רומניה, רוסיה, פולין, ארה"ב ואנגליה.

במסגרת פעילות המשרד בחו"ל התקשר המשרד עם בהסכמי שיתוף פעולה עם משרדי עורכי דין מקומיים, לרבות לשם מתן מענה מקיף ומקצועי ללקוח, בפיקוח ובקרה של המשרד על הסכמים אשר נערכים בסיוע עורכי הדין המקומיים.

משפט מסחרי:

למשרד ניסיון רב בייצוג חברות מסחריות, חברות בניה, ייצוג ויעוץ משפטי בהקמה ורישום חברות, רישום שותפויות, פירוק חברות, ניהול מו"מ וייצוג בעסקאות של מכר מניות, לרבות ליווי הליכי גילוי נאות ויעוץ בנוגע להיבטי מס הנוגעים לרכישה.

תחום ליטיגציה וייצוג בהליכים משפטיים:

למשרד ניסיון רב ומגוון בייצוג והופעה בפני כל הערכאות השיפוטיות השונות (ליטיגציה), בבתי המשפט האזרחיים (שלום, מחוזי ועליון), בבתי המשפט לעניינים מינהלים, בבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ), בבתי המשפט לעניינים מקומיים (לרבות ייצוג בהליכים פלילית בנושאים הנוגעים לעבירות של תכנון ובניה ורישיון עסקים), בועדות ערר למיניהן (בנושאי תכנון ובניה, מיסוי מקרקעין, רישום מקרקעין ועוד), וכן בייצוג בהליכים בפני המפקח על רישום המקרקעין ועוד.

המשרד בעל ניסיון רב בניהול הליכים משפטיים מורכבים, בעיקר בתחום המסחרי לרבות תביעות בנקים, תובענות יצוגיות, תביעות לפינוי נכסים, צווי מניעה, עיקולים ועוד.

ניהול וייצוג משפטי בתחום חברות הקניין הרוחני:

למשרד ניסיון רב ומוכח בניהול מיוחד מטעם בתי המשפט המחוזיים של חברות הייטק אשר נקלעו לחדלות פירעון, וניהול מספר לא מבוטל של חברות חדלות פירעון "כעסק חי", עד למכירת הקניין הרוחני לרוכשים, בעיקר חברות אמריקאיות, תוך שמירה מקסימאלית על זכויות העובדים בישראל ועל זכויות הנושים בכלל.

 תביעות בגין ליקויי בניה:

 המשרד בעל ניסיון רב בייצוג בתביעות בגין ליקויי בניה, הן בייצוג של חברות בניה אל מול תביעות רוכשי דירות, והן בייצוג של רוכשי דירות כנגד חברות בניה.

 ניהול הליכי פש"ר:

 למשרד ניסיון רב בתחום דיני החברות וחדלות הפירעון, לרבות ניהול הליכי כינוס נכסים, הבראת חברות, פירוק חברות, מימוש אג"ח ומכירת נכסים שונים ובכללם מימוש נכסי נדל"ן ונכסי קנין רוחני.

 דיני עבודה בהיבט המסחרי:

המשרד בעל ניסיון רב של ייצוג בסכסוכים מסחריים בתחום דיני העבודה. לסכסוכים בתחום זה היבטים משפטיים מגוונים הן מתחום דיני העבודה והן מתחום הדין המסחרי.

בתחום זה עוסק המשרד, בין היתר, בייצוג עובדים ומעבידים בסכסוכים שונים הנוגעים להגבלת חופש העיסוק , הפרת חובת סודיות, תחרות בלתי הוגנת, זכויות יוצרים ועוד, ביחסים שבין עובד למעביד.